СМР Доизграждане и реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с.Лесичово

Решение, Обявление, Документация - публикувано на 28.05.2019 г. 15:11;

Технически проект - Водоснабдяване, Геодезия, ВОБД, ПБ, ПБЗ, ПУСО - публикувано на 28.05.2019 г. 15:11;

Проведени пазарни консултации - https://www.lesichovo.bg/index.php/profil-na-kupuvacha/obp_15_04_2016/62-pazarni_konsultazii/1600-%D0%B4%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%BE,-%D0%BE%D0%B1%D1%89-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%BE

Разяснение по чл.180 от ЗОП - публикувано на 10.06.2019 г. 12:01;

Съобщение за отваряне на ценова оферта - публикувано на 09.07.2019 г. 10:48;

Решение на Възложителя и протоколи от работата на комисията - публикувано на 12.07.2019 г. 15:03;

Обявление за възложена поръчка - публикувано на 15.08.2019 г. 09:32;

Договор с ибран изпълнител - публикувано на 15.08.2019 г. 09:32;

Обявление за приключване на договор - публикувано на 29.01.2021 г. 14:30 часа;