Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
СМР "Аварийно-възстановителни работи на левия бряг на дига и подпорна стена на р.Тополница в с.Калугерово, общ.Лесичово" Написана от Любка 1238
СМР „Намаляване на емисиите парникови газове на територията на община Лесичово" Написана от Любка 685
Зимно поддържане 2020 Написана от Любка 962
СМР на обект "Реконструкция на спортна площадка в УПИ VІІІ-училище, кв.29, по плана на с.Церово, общ.Лесичово - ограда" Написана от Любка 734
Реконструкция на спортна площадка с.Церово, общ.Лесичово Написана от Любка 914
„Намаляване на емисиите парникови газове на територията на община Лесичово" Написана от Любка 1169
Ремонт на улична мрежа на територията на с.Боримечково, община Лесичово, включващ подобекти: Ремонт на улица „5-та“ и Ремонт на ул. „9-та“ с.Боримечково Написана от Любка 997
Доставка на хранителни продукти 2019 г. Написана от Любка 1242
Зимно поддържане 2019 Написана от Любка 1439
Реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа в с.Памидово, общ.Лесичово Написана от Любка 1131