Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
СМР "Аварийно-възстановителни работи на левия бряг на дига и подпорна стена на р.Тополница в с.Калугерово, общ.Лесичово" Написана от Любка 1370
СМР „Намаляване на емисиите парникови газове на територията на община Лесичово" Написана от Любка 824
Зимно поддържане 2020 Написана от Любка 1098
СМР на обект "Реконструкция на спортна площадка в УПИ VІІІ-училище, кв.29, по плана на с.Церово, общ.Лесичово - ограда" Написана от Любка 890
Реконструкция на спортна площадка с.Церово, общ.Лесичово Написана от Любка 1036
„Намаляване на емисиите парникови газове на територията на община Лесичово" Написана от Любка 1294
Ремонт на улична мрежа на територията на с.Боримечково, община Лесичово, включващ подобекти: Ремонт на улица „5-та“ и Ремонт на ул. „9-та“ с.Боримечково Написана от Любка 1125
Доставка на хранителни продукти 2019 г. Написана от Любка 1379
Зимно поддържане 2019 Написана от Любка 1577
Реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа в с.Памидово, общ.Лесичово Написана от Любка 1263