Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Пазарни консултации „Аварийно-възстановителни работи на левия бряг на дига и подпорна стена на р.Тополница в с.Калугерово , общ.Лесичово“ Написана от Любка 478
Пазарни консултации "Почистване на коритото на река Тополница и дерета и канали на територията на община Лесичово, област Пазарджик" Написана от Любка 495
Пазарни консултации за СМР на обект: Реконструкция на парк в с.Щърково, УПИ І-читалище, кв.19а, община Лесичово Написана от Любка 379
Пазарни консултации за обект "за "Почистване на дерета и канали на територията на община Лесичово, област Пазарджик" Написана от Любка 905
Пазарни консултации за СМР на обект "Намаляване на емисиите парникови газове на територията на община Лесичово чрез подобряване на енергийната ефективност на сграда на кухненския блок към ДВФУ "Света Петка"" - І етап - Лявата зона на съществуващата сграда Написана от Любка 381
Пазарни консултации обект "Реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на с.Щърково" Написана от Любка 455
Пазарни консултации за "Подобряване и поддръжка на минерализовани ивици" Написана от Любка 537
Пазарни консултации „Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане за Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Св.Петка“ село Щърково, община Лесичово“ Написана от Любка 546
Пазарни консултации за: Доставка на дизел за отопление и пелети за нуждите на община Лесичово Написана от Любка 658
Пазарни консултации "Сметосъбиране и сметоизвозване 2020" Написана от Любка 631