Пазарни консултации обект "Реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на с.Щърково"

Обява, документация и технически проект - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - публикуано на 23.04.2020 г. 14:22;

Докладна и оферта - публикувано на 04.05.2020 г. 10:12;