Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Пазарни консултации за „Доставка направа и монтаж на ограда с бодлива тел h=2м, вкл. бетонови фундаменти, колове и врата с мрежа“ Написана от Любка 628
Пазарни консултации СМР на обект "Реконструкция на спортна площадка в УПИ VІІІ-училище, кв.29, по плана на с.Церово, общ.Лесичово- ограда" Написана от Любка 682
Пазарни консултации за СМР на обект "Текущ ремонт на улична мрежа на територията на община Лесичово на основание чл.151, ал.1, т.2 от ЗУТ" Написана от Любка 698
Пазарни консултации за СМР на обектДоизграждане, реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на с. Динката, община Лесичово – III етап” Написана от Любка 760
Пазарни консултации за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на обект "Реконструкция на спортна площадка в УПИ VІІІ-училище, кв.29, по плана на с.Церово, общ.Лесичово" Написана от Любка 665
Пазарни консултации СМР на обект "Реконструкция на спортна площадка в УПИ VІІІ-училище, кв.29, по плана на с.Церово, общ.Лесичово" Написана от Любка 661
Пазарни консултации за консултантски услуги за управление и отчитане на проект "Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на Община Лесичово - етап 1" Написана от Любка 638
Пазарни консултации за СН на СМР на обект: "Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на Община Лесичово - етап 1" Написана от Любка 650
Пазарни консултации на СМР на обект "Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на Община Лесичово - етап 1" Написана от Любка 714
Доизграждане и реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с.Лесичово, общ.Лесичово" Написана от Любка 1128