Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
ОДОБРЕН ПУП със заповед 52/11.06.2024 с.Калугерово Написана от arch 1
ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за възлагане предоставянето на Комплекс Социални услуги за деца и лица – „Център за обществена подкрепа“ с капацитет 15 места, находящ се в село Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик Написана от Милка 88
ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс завъзлагане предоставянето на Комплекс Социални услуги за деца – „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания Две“ с капацитет 10 места, находящ се в село Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик Написана от Милка 21
Тримесечен отчет за КР IV-то тримесечие на 2023г. Написана от natasha 38
Тримесечен отчет за КР IV-то трим. на 2023г. Написана от natasha 43
Тримесечен отчет за Капиталови разходи IV-то тримесечие на 2023г. Написана от natasha 57
Месечен отчет за бюджетни и извънбюджетни средства м.април 2023г. Написана от natasha 162
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ - ПАСИЩА И ЛИВАДИ Написана от valia 119
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ -- ПАСИЩА И ЛИВАДИ ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО Написана от valia 132
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ - ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ Написана от valia 155