Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
1Конкурс за назначаване на държавен служител Написана от Ели 131
Конкурс за назначаване на държавен служител Написана от Ели 171
Конкурс за назначаване на държавен служител1 Написана от Ели 171
Решение № 310/28.01.2022 г., относно: Продажба чрез публичен търг на урегулиран поземлен имот, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик Написана от Милка 168
Заповед № РД-01-20/14.01.2022 г. Написана от radka 163
Покана - обявление за публично обсъждане на проект на План за интегрирано развитие на Община Лесичово за периода 2021-2027 г. Написана от Милка 200
Конкурс за назначаване на държавен служител1 Написана от Ели 195
Предстоящ конкурс Написана от Ели 202
Обява за провеждане на конкурс Написана от Ели 178
Обява за свободни работни места Написана от Ели 579