Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Заповед № РД-01-20/14.01.2022 г. Написана от radka 302
Покана - обявление за публично обсъждане на проект на План за интегрирано развитие на Община Лесичово за периода 2021-2027 г. Написана от Милка 295
Конкурс за назначаване на държавен служител1 Написана от Ели 314
Предстоящ конкурс Написана от Ели 316
Обява за провеждане на конкурс Написана от Ели 345
Обява за свободни работни места Написана от Ели 790
Обява за свободни работни места Написана от Ели 447
Местата за обявяване на предварителни избирателни списъци в село Памидово, община Лесичово Написана от mariana 378
Списък на задължени лица по ЗМДТ, във връзка с чл.32 от ДОПК, 13.05.2021 г. Написана от Stefka 379
Обява за провеждане на публичен търг за продажба на недвижими имоти и на движими вещи, общинска собственост и отдаване под наем на поземлени имоти, земеделски земи Написана от valia 324