Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Покана - обявление за публично обсъждане на проект на План за интегрирано развитие на Община Лесичово Написана от Милка 138
График за демонстрационни пробни гласувания със специализирани устройства за машинно гласуване в селата на територията на община Лесичово, област Пазарджик Написана от radka 1080
ОБЯВЛЕНИЕ ПУП– парцеларен план (ПП) за трасе на газопровод, неговите технологични съоръжения и елементите на обслужващата техническа ин­фраструктура за обект: „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп“ Написана от mariana 8625
Обява за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на части от имоти, частна общинска собственост и публична общинска собственост Написана от radka 9651
Обява за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци Написана от Любка 11189
Заповед №43/25.02.2019 г. Написана от radka 1044
Заповед №44/25.02.2019 г. Написана от radka 1042
Проект на бюджет 2019 година Написана от radka 2974
Покана за обществено обсъждане Написана от radka 2767
На вниманието на собственици или ползватели на животновъдни обекти, регистрирани на територията на Община Лесичово Написана от Stefka 5148