Подобряване на енергийната ефективност на ДВФУ Щърково

Документация;

Информация за приключил договор - публикувано на 21.11.2014 г. 11:17;

Информация за освободена гаранция - публикувано на 24.11.2014 г. 11:34;

Информация за изпълнението на договор - публикувано на 18.12.2014 г. 10:30;

Информация за извършено плащане - публикувано на 18.12.2014 г. 10:33;