ДВФУ - строителен надзор

Документация;

Информация за приключил договор - публикувано на 21.11.2014 г. 11:20;

Информация за освободена гаранция - публикувано на 24.11.2014 г. 11:30

Информация за изпълнението на договор - публикувано на 18.12.2014 г. 11:00;

Информация за извършено плащане - публикувано на 18.12.2014 г. 11:05;