Улично осветление СМР

Документация

Информация за извършено плащане; публикувано на 12.11.2014 г. 15:03;

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка; публикувано на 13.11.2014 г. 08:37;

Информация за освободена гаранция; публикувано на 20.11.2014 г. 14:10;

Информаrиция за приключил договор; публикувано на 20.11.2014 г. 14:13;