Улично осветление - строителен надзор

Документация;

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка; публикувано на 17.11.2014 г. 09:01;

Информация за извършено плащане по договор; публикувано на 17.11.2014 г. 09:04;

Информация за приключил договор; публикувано на 20.11.2014 г. 14:04;

Информация за освободена гаранция по договор; публикувано на 20.11.2014 г. 15:19;