Модернизиране на уличното осветление в селата Динката и Щърково, община Лесичово

1. Документация

2. Технически проект

3. Разяснение по чл.29, ал.1 от ЗОП; публикувано на 31.10.2014 г. 13:37;

4. Разяснение по чл.29, ал.1 от ЗОП; публикувано на 06.11.2014 г. 10:42;

5. Протокол 1 по чл.68, ал.7 от ЗОП; публикувано на 20.11.2014 г. 13:17;

6. Решение за прекратяване и Протокол 2 - публикувано на 03.12.2014 г. 17:27;

7. Информация за освободена гаранция - публикувано на 29.12.2014 г. 09:52;