Обществено обсъждане Годишен план по ЗПСК и Програма ЗОС 2019 г.

П О К А Н А

На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Лесичово и чл. 4 от ЗПСК,

ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО

кани общинските съветници, кметове на населени места, агенциите за недвижими имоти, оценители на имоти и местната общност на 11.01.2019 г. (петък) от 10,00 часа в сградата на Община Лесичово, ул. „Никола Чочков” № 11-13, зала на Общински съвет Лесичово, където ще се проведе публично обсъждане на проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2019 г. и отчет на Годишния план за приватизация на Община Лесичово за 2018 г. и Годишния план за приватизация на Община Лесичово за 2019 г.

 

Пълният текст на Програмата можете да намерите ТУК

Пълният текст на отчета Годишния план за приватизация на Община Лесичово за 2018 г. и Годишния план за приватизация на общинска собственост можете да намерите ТУК