Предварителен проект ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

Дакументите на Предварителен проект ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН може да изтеглите от ТУК