Условия и ред за подаване на вода за напояване през 2020 година

Условия и ред за подаване на вода за напояване през 2020 година