ГРАФИК за анкетиране на собственици за съвместно уточняване на границите на земеделските земи, разположени в териториите по чл.18г, ал.1, т.2 на ППЗСПЗЗ землище село Лесичово

ГРАФИК за анкетиране на собственици за съвместно уточняване на границите на земеделските земи, разположени в териториите по чл.18г, ал.1, т.2 на ППЗСПЗЗ землище село Лесичово, може да видите ТУК