Покана за публично обсъждане на проект за бюджет на Община Лесичово за 2024 г.

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕСИЧОВО ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНООБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ЗА 2024 г. ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 23 ЯНУАРИ 2024 г./вторник/от 10:00 часа В ЗАЛАТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО.

 МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТА МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК - ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 И ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ПРИКАНВАМЕ ВСИЧКИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ПРИСЪСТВАТНАОБСЪЖДАНЕТО, ДА ИЗКАЖАТ СВОЕТО МНЕНИЕ И НАПРАВЯТ ПРЕДЛОЖЕНИЕПО БЮДЖЕТА.

                                                                          КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО,           

                                                                                      инж. Серьожа Лазаров