Отчет за бюджетни и извънбюджетни средства за месец февруари 2017 г.

Отчет за бюджетни и извънбюджетни средства за месец февруари 2017 г.

Бюджетни средства