Начало

Културният и просветен живот на днешното село Калугерово първоначално е бил осъществяван от манастира „Св. Никола”, селската църква „Св.Богородица” и двете основни училища.168688_161595150558271_5067305_n

В по – ново време, от началото на XXв.,културният живот се съсредоточава в новосъздаденото читалище „Зора”, основано на 07.01.1907год. от няколко ентусиазирани учители калугеровци начело с първия библиотекар – даскал Тодор Пиронков. То се оформя като естествен продължител на културно – просветното дело в с. Калугерово от XVII, XVIII и XIX в.

Библиотеката при читалище „Зора” започва своята работа в самото начало от учредяването на читалището през 1907г. Чрез дарения първоначално се оформя малка библиотечка от 200 – 300 книги, които се съхраняват в помещение, дарено от Илия Поибренски.

Сега читалище „ Теофил Бейков – 1907г.” се помещава в самостоятелна сграда построена през 1957г. и разполага с най – многотомната библиотека в Лесичовска община.

В днешното НЧ „ Теофил Бейков – 1907г.”, от самото му учредяване преди 117г. та и до днес се издирват , съхраняват, изучават и популяризират традициите, обичаите и празниците, които укрепват духовното развитие на село Калугерово.

180276_161598297224623_3627515_nОсновната дейност на читалището е библиотечната. Библиотеката разполага с помещения с площ 103 кв.м. и библиотечен фонд от 16 890 тома литература от всички отрасли на знанието и е най – посещавана от деца, младежи и възрастни.

Към читалището действат три състава : Женски битов хор „ Полегнала е Тодора”, Кукерска група и Детска формация за модерен балет „ Кидс Денс”.Съставите на читалището са в основата на провеждането на всички празници и мероприятия в селото, а част от тях са участници в международни и национални фестивали и прегледи и са носители на престижни награди и призове.

Съвместно с Кметство Калугерово, Община Лесичово,ОУ „ Христо Ботев”,ЦДГ „ Слънчице”,църква „ Св. Богородица” и манастир „ Св. Никола” – читалище „ Теофил Бейков – 1907” организира ежегодно крупни културно – просветни инициативи и мероприятия от локален и общоселси характер.DSCF0610

НЧ "ТЕОФИЛ БЕЙКОВ-1907" с. Калугерово, © 2014 Frontier Theme