Кмет: Велин Георгиев

Ст.специалист АФОН – Петя Моллова, тел. 035 1725 10 и 0884 92 61 78

Техник: Мария Николова

Е-mail: [email protected]

Адрес : с. Боримечково, 4464, ул. Втора № 1