Кмет: Мариана  Йорданова 0883456778

Ст.специалист АФОН –  03526 24 22

Техник:

Е-mail: [email protected]

Адрес : : с. Памидово,4459, ул. Първа № 12