Дейности

Промените в социалното, икономическото и технологичното развитие водят до промени на функциите и задачите във всяко читалище , функциите и задачите на неговите дейности.

Библиотечната дейност като основна дейност на нашето читалище осигурява достъп до информационни ресурси и услуги за населението. Чрез нея се осъществява конституционното право на всеки гражданин за равноправен и свободен достъп до информация.biblioteka

Библиотеката разполага с 12 566 тома литература от различните отрасли на знанието.

Настоятелството работи за запазване и утвърждаване на добрите традиции и е в непрекъснато търсене на новото и прогресивното. Съобразявайки се с новите реалности проект по програма „Глобални библиотеки”, от 1 април 2011 година доведе до обогатяване на технологичната база , разширяване дейностите на читалището и превръщането му в притегателен център не само за децата и младежите, но и за всички хора от селото.

Традиционна е ролята на библиотеката за културното развитие на местната общност, за утвърждаване и популяризиране на националните и регионални културни ценности. Читалищната библиотека организира инициативи, свързани с популяризирането на книгата и четенето, осъществява представянето на нови книги и дава възможност на читателите да се срещнат с техните автори. Тя проучва, събира, съхранява, опазва и предоставя за ползване издания и публикации, свързани с местната история и култура.

Народно читалище „Отец Паисий-1890г” играе важна роля в културния, социалния и духовния живот на с. Лесичово. С разнообразната си дейност, то е един притегателен културно-информационен и духовен център.Осъществява го и чрез Любителските си колективи.dervishi

Кукерският състав представя обичаят на дервишите от с. Лесичово.Носител на най-престижните награди на регионални, национални и международни фестивали на маскарадните и кукерските игри.С неповторимия си костюм от кози кожи и звънци, характерен в областта само за с. Лесичово и класиран като най-автентичен за цяла България , дервишите сътворяват всяка година на Сирни Заговезни един невероятен и запомнящ се, емблематичен за Лесичово празник.dervishi2

През годините дервишите са участвали на Кукерски фестивали в Попинци, гр. Пазарджик, гр. Септември, гр. Варна , на които фестивали често са отличавани с награди. Кукерският състав има участия в Международният кукерски фестивал гр. Перник , от който винаги се връща с награди – Голямата награда за цялостно представяне – 2006г. Първо място за атрактивност – 2008 г. , Първа награда за поддържане и предаване на местната традиция – 2010 г. , Първо място и Златен медал за маска и костюми – 2012 г., ІІІ място на ХІІІ Фолклорен фестивал на маскарадните и кукерски игри Попинци 2012., Сребърен медал за поддържане и предаване на местната традиция – 2013 година.

Неповторимият дервишки костюм може да се види в Етнографски музей гр. Пазарджик, Етнографски музей гр. София, Домът на хумора и сатирата гр. Габрово, Етнографски музей в Япония, Етнографски музей гр. Лайпциг – Германия.

Ръководителят на състава представи костюм на лесичовски дервиш в Ирландия през 2005 година.

Фолклорният певчески състав при НЧ „Отец Паисий – 1890г” е създаден през 50 – те години на миналия век. Участва във всички местни, общински и регионални празници. Има изяви на фолклорни фестивали във Пловдив, Костинброд, Копривщица, Чокоба, Батак, Пазарджик, Септември, Дорково, Перник, Черни Вит,Костандово, Куртово Конарe и други. Съставът има направени записи за радио Пловдив и заснети филми по БНТ като „Дервишовден”, „Гергьовден в Лесичово”, „Еньовден” и други.

Фолклорният танцов състав след известно прекъсване възобнови своята работа през 2013 година. Изучаването на български народни хора носи на участниците много емоция и гордост.

С участието на любителските ни колективи читалищното Настоятелство организира и провежда празниците „Бабин ден”, „Трифон Зарезан”, „Дервишовден”, 3-ти Март, „Лазаровден”. Участва в празнуването на „Великден”,”Гергьовден”, 24-Май, ”Илинден”,Празникът на селото, Коледните и Новогодишни празници и всички културни събития , организирани от общината и други организации.

Прозорец към света чрез библиотеката, трибуна за изява на талантите чрез любителските състави, школа за всякакви знания и умения чрез другите му форми, стожер на държавността, източник на национална гордост. Всичко това е нашето читалище.info_center

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ–1890 г” с. Лесичово © 2014 Frontier Theme