За нас

Членове на Настоятелството и Проверителната комисия при Народно читалище „Отец Паисий – 1890г.” с. Лесичово, обл. Пазарджик

Н А С Т О Я Т Е Л С Т В О

 1. Любка Димитрова Фиткарова – председател

2. Георги Стоянов Начев – член

3. Димчо Илиев Иванчев – член

4. Николай Кръстев Енкин – член

5. Темелка Цветкова Кузева – член

6. Тенка Петкова Мирчева – член

7. Цветанка Николова Костова – член

П Р О В Е Р И Т Е Л Н А К О М И С И Я

 

 

1. Иванка Димитрова Хаджийска – председател

2. Пенка Ненкова Стоилова – член

3. Райна Велкова Мантарова – член

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ–1890 г” с. Лесичово © 2014 Frontier Theme