Заключителна конференция по Проект "Обмяна на опит и добри практики за успешно местно самоуправление"

На 11-ти и 12-ти Декември 2018 година в конферентната зала на хотел „Форум” в Пазарджик се проведе Национална конференция на тема „Успешни социални политики в малките общини”, която финализира дейностите по проекта.

               Събитието бе организирано в два панела. Първият запозна участниците с постигнатите резултати и процеса на трансфер на иновативните социални практики, идентифицирани в Италия. Основните теми бяха презентирани от ръководителя на проекта и заместник-кмета на Община Лесичово: Представяне на резултатите от проекта; Развитие на социалната политика в община Лесичово - съществуващи социални услуги и перспективи за тяхното развитие; Социалните иновации и процеса по тяхното проучване, трансфериране и внедряване в община Лесичово; Представяне на Центърът за социални инициативи и иновации.

Във втория панел „Добри практики и социални иновации в предоставянето на социални услуги в България” бяха представени практики на други организации и райони - НАСО, НМД, ЦСРИ за правонарушители, ЦСРИДРГ - Пловдив, Кризисен център за лица и деца, пострадали от насилие - Пещера и др.

Преди началото на конференцията жителите на Община Лесичово, както и гостите на конференцията бяха поканени на Ден на отворените врати в Центъра за социални инициативи и иновации в с.Калугерово. Така те имаха възможност на живо да се запознаят с един от конкретните резултати от проекта - ЦСИИ, който ще продължи да предоставя на институциите, НПО, доставчиците на социални услуги и доброволческите групи физическо пространство за работа, срещи и събития.

20181211 104154

20181211 142807

20181211 144931

20181211 145245

20181211 151109

20181211 151513

Обучение представя италианския опит в социалните услуги

Второто обучение на институциите се състоя в периода 19 - 24-ти септември 2018 г. Участваха представители на Община Пещера, Агенцията за социално подпомагане, Пазарджик, Национален алианс за социална отговорност - НАСО, Сдружение „Център за обучение и услуги”, Фонд ИГА, Сдружение „За равен старт”, Сдружение „Инициатива за развитие на селските райони” и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Лесичово.

52682532 780440635645028 7724751028364509184 n

След представянето на проекта, участниците са запознаха с проучванията и анализа на двете италиански социални практики, които „Център за обучение и услуги” извърши. Обучението продължи с практически занимания в две групи: едната, с участие на представители на държавни институции и общини, а втората - на неправителствени организации и доставчици на социални услуги. Бяха представени законодателството - Националния закон на Италия 328/2000, както и възможностите и предизвикателствата, които произтичат от условията в България. Бяха потърсени отговори на въпроси, свързани с приложимостта на наученото в България и планирането на социалните политики на регионално ниво.

Част от практическите занимания преминаха в дебати и дискусии: възможностите и предизвикателствата за интегриране на здравните и социалните услуги в България; процесът на трансфер и адаптация на модела за планиране на ниво териториална зона; възможностите за междуобщинско сътрудничество и използване на услуги, с които общината не разполага и др.

Една от най-важните теми, които се дискутираха, бяха трансферът и адаптацията на модела на планиране на ниво териториална зона, както и вариантите за взаимодействие на общината с региона в Италия и на общината с областта у нас. Разпалена дискусия предизвика обсъждането на подхода на сектора срещу подхода на общността - особено от представителите на държавни институции и НПО. Беше разгледано също използването на базови здравни и социални услуги при развитието на иновациите в България, както и други релевантни на общата тема, въпроси.

52659840 2540793835950305 3771437544558821376 n

Информационни дни популяризират социални практики

С цел разпространение на постигнатите резултати от адаптирането на двете италиански социални практики бяха организирани 3 информационни дни: в Сърница на 19-ти октомври 2018 г., в Брацигово - 30 октомври 2018 г. и Стрелча - 7 ноември 2018 г. Дизайнът на инфодните беше разработен от приложните специалисти, като всяко от тях включваше презентация на проекта, презентация на резултатите от проучванията в България и Италия и обучителната визита в Италия.

Брацигово

Основен акцент на информационите събития бе представянето на двете социални иновации и процесът по тяхното приложение в България. Тъй като темата предизвика голям интерес сред участниците и в трите общински центъра се проведоха дискусии за реалните условия в общините, както и възможностите за внедряване на иновациите по същата схема, както в в Община Лесичово.

Брацигово 30 окт

 

Особен интерес сред участниците предизвика представянето на Центъра за социални инициативи и иновации в Калгурово, който ще предоставя на институциите, НПО, доставчиците на социални услуги и доброволческите групи физическо пространство за работа, срещи и събития. Коментирана бе още една много полезна функция на Центъра - да служи като координационна точка на социалните услуги и дейности за жителите на общината, да насърчава и подпомага доброволчеството и доброволческите групи, както и техните инициативи.

 

Всички участници в инфодните - представители на институции и организации от съответната община - попълниха анкети за обратна връзка, в които показаха високо ниво на удовлетвореност от получената информация

Стрелча 7 ное

стрелча

стрелча7

Обучение за представители на институции по проект за обмяна на добри практики

От 1-ви до 6-ти септември 2018 г. в хотел „Перла”, Слънчев бряг се проведе обучение за представители на институции, разделени в две групи, като втората ще реализира обучението си в края на месеца.

48270838 2268058383414715 944491152663379968 n

Програмата бе организирана в четири панела: «Опитът на Италия и българският контекст», «Трансфер и адаптация», «Практическа работа по трансфера на двете социални иновации» и «Планираме заедно».

Обучението започна с представянето на проекта - цели, задачи, дейности и търсени резултати. То бе последвано от детайлно представяне на проучването на двете социални иновации в Италия: "Център за социални инициативи и иновации “Сitta sociale” и "Аз планирам и реализирам социалните политики". Освен тях бяха представени и други иновативни социални практики в Италия и България, за да може да се извърши сравнение на техния ефект. Като важен момент в изследването бе коментирано институционализирането на сътрудничеството между отделни малки общини в рамките на регион Кампания, в процеса по съвместно планиране и реализиране на социални политики, вкючително на ниво индивидуални случаи.

След това участниците бяха разделени на две групи, като работата на всяка от тях бе фасилитирана от обучител. Темите, по които работиха групите, бяха сходни, като в едната преобладаваха представители на държавни и общински институции, а в другата - неправителствени организации и доставчици на социални услуги. Акцент и при двете групи бе практическата работа по съответните теми, свързани с италианския опит, неговия трансфер и българската практика.

В последния панел подробно бе обсъдено създаването и функционирането на Център за социални инициативи и иновации: информационна платформа, услуги за насочване, инструмент за проучване и подпомагане планирането на политики на Общината, пространство за инициативи, кампании, доброволчески дейности и др.      

47574525 1425916360876051 5445383636377403392 n