Проведена обучителна визита в Италия

title

Проведена обучителна визита в Италия

В периода 03-07 юни 2018 г. в рамките на проект "Обмяна на опит и добри практики за успешно местно самоуправление" който се осъществява с финансовата подкрепа sn1на ОП „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз, по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж" се проведи 5 дневна обучителна визита в регион Кампания, град Неапол.

Обучителната визита на практика бе първи модул от предварително разработена програма за внедряване на две социални практики от регион Кампания в работата на общинската администрация в Лесичово. Във посещението участваха 20 представители на общинската администрация в Лесичово, на териториалните поделение на МТСП и на доставчици на социални услуги.

Програмата на посещението бе ръководена от партньора по проекта Сдружение „Ил Пиоппо онлус - Ла Импреса".

По време на обучителната визита участниците посетиха "Интегриран мултифункционален център - Il Pioppo" (принадлежащ към средиземноморската социална мрежа) - Somma Vesuviana. Срещнаха се с ръководителите на Comunità Il Pioppo, а по-късно посетиха Център за непълнолетни с алтернативни мерки "La Tartaruga" и Дневния център за зависими лица "Time Out".sn2

Второто място, което посетиха участниците в посещението, бе "Parco Mediterraneo" (Rete MS). Бяха разгледани различните услуги, които се предоставят от този комплекс.

В рамките на посещението в "Parco Mediterraneo" бяха проведени два обучителни семинара от Салваторе Еспозито и Адриана Маестро на теми: „Средиземноморска социална мрежа: модел на благосъстояние и гражданска икономика" и „Социални политики, интегрирано териториално планиране и социални и здравни услуги".

Важен момент от посещението бяха две срещи:

- Среща с ръководителите на териториалната зона N22 - SOMMA VESUVIANA. Беше представена модел на териториално социално планиране и социално-здравна интеграция. Участниците имаха възможност да задават конкретни въпроси и да обсъдят възможностите за използване на различни елементи в условията в България;

- Среща с Генерална дирекция "Социални политики на регион Кампания" в Неапол. По време на срещата беше представен Рамковия закон за регион Кампания 11/2007, който касае прилагане на социалните политики и подходите при стратегическо регионално планиране. Отново участниците имаха възможност да задават въпроси и дискутират различни аспекти.

Обучителната визита позволи на участниците да видят в действителност и в развитие двете иновативни социални практики, които ще бъдат трансферирани в община Лесичово. Бяха обсъдени кои точно елементи на тези практики са приложими в България и какъв ще бъде най-добрия начин да се реализира този процес.sn3

В програмата беше включена и кратка културна програма за разглеждане на различни исторически забележителности на град Неапол.sn4