Национална телефонна линия за деца 116 111

broshura 

Държавна агенция закрила на детето започва инициатива за популяризиране на дейността на Национална телефонна линия за деца (НТЛД).

Националната телефонна линия за деца е хармонизиран европейски телефонен номер – 116 111, изграден и поддържан в изпълнение на разпоредбите на чл. 17а, ал. 1, т. 17 от Закона за закрила на детето, и осигурява информиране, консултиране и помощ на деца.

Децата трябва да знаят, че съществува възможност да бъдат изслушани, подкрепени или насочени от консултантите на Национална телефонна линия за деца безплатно, 24 часа, 7 дни в седмицата.