Покажи брой 
Заглавие Публикуване
ПОКАНА - ОБЯВЛЕНИЕ за публично обсъждане на изготвения проект на Програма за опазване на околната среда на Община Лесичово за периода 2021 - 2027 година 23 Януари 2023
Покана - обявление за публично обсъждане на проект на План за интегрирано развитие на Община Лесичово 23 Януари 2023
Уведомление за инвестиционно предложение :Обновяване на кът за краткотраен отдих в с.Лесичово" 17 Януари 2023
ОБОБЩЕН ПРОТОКОЛ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПРЕБРОЯВАНЕ НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА В ПЕРИОДА 01.10.2022 г. - 30.11.2022 г. 14 Декември 2022
ИСКАНЕ за инвестиционно предложение "Изграждане на две нови въздушни електропроводни линии 110 кV" в землищата на с.Церово, с.Лесичово и с.Боримечково, общ. Лесичово, обл. Пазарджик 21 Ноември 2022
ОБЯВА за инвестиционно предложение за Инсталиране на отоплителна система с котелно и резервоар за осигуряване нуждите на оранжерийно производство, местност "Линовете", землище село Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик 02 Ноември 2022
Заповед №158/26.10.2022 г. за определяне на границите на районите и вида на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ на територията на Община Лесичово през 2023 г. 27 Октомври 2022
СЪОБЩЕНИЕ до собствениците на домашни кучета 19 Октомври 2022
СЪОБЩЕНИЕ за сключен договор с Общинско предприятие "Зооветеринарен комплекс", гр. Пловдив 19 Октомври 2022
Уведомление за инвестиционно предложение„Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на Община Лесичово - етап 2“ 19 Септември 2022