С Ъ О Б Щ Е Н И Е - ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ

ВЪВ ВРЪЗКА С ВИСОКИТЕ ТЕМПЕРАТУРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА И НАЛИЧИЕТО НА СУХА РАСТИТЕЛНОСТ, ОПАСНОСТТА ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАРИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ, ГОРСКИТЕ И УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ГОЛЯМА!

 

ПРИЗОВАВАМЕ ВИ ДА НЕ ПАЛИТЕ ОГЪН НА ОТКРИТО!

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ