Наредба за управление на горски територии, собственост на Община Лесичово

С настоящето ви представям проект, мотиви и частична оценка на въздействието за приемане на Наредба за управление на горски територии, собственост на община Лесичово.
Мотивите за приемане на Наредбата можете да намерите ТУК, проекта на Наредбата можете да намерите ТУК, частична оценка на въздействието, ТУК.