Покана

Покана за сключване на договор за изрязване/почистване на дървесна и храстова растителност в имотите, собственост на Община Лесичово, с пълният текст на поканата може да се запознаете ТУК