Инвестиционно предложение „Създаване на туристическа пътека „Римски мост“ в землището на с.Лесичово, общ.Лесичово“

Обява до заинтересованите лица за инвестиционно предложение "Създаване на туристическа пътека "Римски мост" в землището на с.Лесичово, общ.Лесичово