Инвестиционно предложение „Основен ремонт на водопроводна мрежа, улица и тротоари ана ул. „17-та“ с.Калугерово, общ.Лесичово от о.т. 92-40“

Обява до заинтересованите лица за инвестиционно предложение 

„Основен ремонт на водопроводна мрежа, улица и тротоари ана ул. „17-та“ с.Калугерово, общ.Лесичово от о.т. 92-40“