Пректиране - общински пътища - втори етап

Документация

Протокол 1 от работата на Комиисята - публикувано на 06.06.2016 г. 15:01;

Съобщение за отваряне на ценова оферта - публикувано на 29.07.2016 г. 15:51;

Протоколи и Решение - публикувано на 03.08.2016 г. 16:05 ч.

Договор с избран изпълнител - публикувано на 26.08.2016 г. 13:17;

Информация за сключен договор - публикувано на 26.08.2016 г. 13:17;

Обявление за приключване на договор и допълнително споразумение - публикувано на 07.02.2018 г. 10:24;