Почиставне на дерета и канали на територията на община Лесичово

Решение, обявление и документация - публикувано на 15.06.2020 г. 12:03;

Пазарни консултации - https://www.lesichovo.bg/index.php/profil-na-kupuvacha/obp_15_04_2016/62-pazarni_konsultazii/1884-pazarni_konsultazii_dereta

Съобщение за отваряне на ценова оферта - публикувано на 03.09.2020 г. 12:03;

Доклад и Протокол от работата на комисията, публикувано на 17.09.2020 г. 15:08;

Решение на Възложителя за избор на изпълнител - публикувано на 17.09.2020 г. 15:08;

Обявление за възлагане на обществена поръчка - публикувано на 01.02.2021 г. 11:38;

Договор, техническа спецификация, техническо предложение, ценово предложение - публикувано на 01.02.2021 г. 11:38;