Почистване на коритото на р.Тополница и дерета и канали на територията на община Лесичово

Решение, обявление и документация - публикувано на 15.06.2020 г. 11:54;

Проведени пазарни консултации - https://www.lesichovo.bg/index.php/profil-na-kupuvacha/obp_15_04_2016/62-pazarni_konsultazii/1922-pazarni_konsultazi_reka

Съобщение за отваряне на ценова оферта - публикувано на 04.09.2020 г. 09:43;

Доклад и Протокол от работата на Комисята - публикувано на 17.09.2020 г. 15:12;

Решение на Възложителя - публикувано на 17.09.2020 г. 15:12;

Съобщение - публикувано на 02.10.2020 г. 14:04;

Договор, техническа спецификация, Техническо предложение, Ценово предложение - публикувано на 16.11.2020 г. 10:45;