Капиталови 2014

1. Документация

2. Образци

3. Протоколи от работата на комисията; публикувано на 08.10.2014 г.;

4. Уведомление за отваряне на ценова оферта; публикувано на 14.10.2014 г.;

5. Решение на Възложителя и протоколи на комисията; публикувано на 24.10.2014 г.

6. Договор с избран изпълнител; публикувано на 24.11.2014 г. 15:25;

7. Информация за сключен договор; публикувано на 25.11.2014 г. 09:54;

8. Информация за извършено плащане  - публикувано на 25.11.2014 г. 10:05;

9. Информация за освободена ганация - публикувано на 26.11.2014 г. 10:57;

10. Информация за извършено плащане - публикунаво на 04.12.2014 г. 11:03;

11. Информация за приключване на договор - публикувано на 16.12.2014 г. 11:00;

12. Информация за извършено плащане - публикувано на 18.12.2014 г. 15:33;

13. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка - публикувано на 16.01.2015 г. 09:00;

14. Информация за освободена гаранция за изпълнение- публикувано на 19.01.2015 г. 08:45;