Отчет за изпълнение на бюджета и извънбюджетни средства на община Лесичово за 2014 г.

Отчет за изпълнение на бюджета и извънбюджетни средства на община Лесичово за 2014 г. 

    Файловете може да изтеглите от тук:

    Баланс

    Протоколи

    Файлове