Сключен договор за съвместна дейност

На 12.05.2021 г. Община Лесичово подписа договор за съвместна дейност с Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика гр. София за реализиране на проект „Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане за Дом за пълнолетни лица с физически увреждания "Св.Петка" село Щърково, община Лесичово."

Проектът предвижда да се закупи ново кухненско обзавеждане и оборудване, отговарящо на националните и европейски хигиенни норми, а именно: печка електрическа със 6 квадратни плочи; пекарна електрическа с горно и долно нагряване две камери; зеленчукорезачка; картофобелачка; скара електрическа с тръбни нагревател; gastro конвектомат; стерилизатор за съдове; аспирационна система; професионална съдомиялна; работни маси и мивки.

Общата стойност на договорените за изпълнение работи възлиза на 32 178,00 лв., като финансовия принос от Фонд „Социална закрила“ е в размер на 28 960,20 лв. и 3 217,80 лв. собствен принос от Община Лесичово.

Срокът за изпълнение на дейностите е 30.11.2021 г.