ОБРАЗУВАНЕ на избирателните секции на територията на община Лесичово, утвърждаване на номерацията им, както и обхват и адрес във връзка с произвеждането на изборите за Народно събрание на Република България, насрочени на 04 април 2021 година.

Заповед за образуване на избирателните секции на територията на община Лесичово, утвърждаване на номерацията им, както и обхват и адрес във връзка с произвеждането изборите за Народно събрание на Република България, насрочени на 04 април 2021 година, може да намерите ТУК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към Заповед №19/08.02.2021 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                                от избирателните списъци в изборите за народни представители

                                              на 26 март 2017 г.

                                             (чл.39, ал.1 от ИК)

                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област ПАЗАРДЖИК                     Община ЛЕСИЧОВО

         секция № 001                            населено място С.ЛЕСИЧОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

Прочети още:  СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26...

Места за поставяне на агитационни материали във връзка с произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на Република България, насрочени на 26.03.2017 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На територията на община Лесичово местата за поставяне на агитационни материали (плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали) от кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети, участващи в изборите за Народно събрание на Република България, насрочени на 26.03.2017 г., са: клубовете на политическите партии и електрическите стълбове; наа сгради, огради и витрини могат да бъдат поставяни агитационни материали с разрешение на собственика, ползвателя или управителя на имота. Пълният текст на Заповед № 30/13.02.2017 г., издадена от Кмета на Община Лесичово, можете да намерите ТУК

ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

На територията на община Лесичово няма да се образува Подвижна избирателна секция, тъй като са подадени 10 броя заявления, които не са по утвърдения образец (Приложение № 14 по Решение № 4184-НС от 01.02.2017 г., постановено от ЦИК), от което не може да се установи действителна воля на заявителите, а имено – заявяват ли желание да гласуват в избора за народни представители за Народно събрание на Република България, насрочен на 26 март 2017 г., или в националния референдум, насрочен на 27 януари 2013 г., от една страна и предвид факта, от друга, че от разгледаните заявления и приложените към тях експертни решения с описани водещи заболявания и обективни състояния на заявителите, едва 3 (три) от заболяванията биха могли да причинят такива увреждания, които не позволяват на избирателя да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция, самостоятелно или с друго помощно средство. Заповед за отказ заобразуване секция за гласуване с подвижна избирателна кутия във връзка с произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на Република България, насрочени на 26.03.2017 г., можете да намерите ТУК.

Заповед за определяне на избирателните секции на територията на община Лесичово за гласуване на лица с увредeно зрение или със затруднения в придвижването и Телефони и адреси на организации, общински предприятия и други, на които могат да се правят заявк

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

ЗАПОВЕД № 36/16.02.2017 г., издадена от Кмета на Община Лесичово за определяне избирателните секции, за гласуване на лица с увредeно зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Лесичово, област Пазарджик във връзка с произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени на 26.03.2017 г.; Телефони и адреси на организации, общински предприятия и други, на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден; както и От коя дата и в кои часове се приемат заявките, можете да намерите, ТУК