Определяне на местата за обявяване на предварителни избирателни списъци за изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени на 02.10.2022 г.

Заповедта за определяне на местата за обявяване на предварителни избирателни списъци за изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени на 02 октомври 2022 г., можете да намерите ТУК

Заповед № 113/08.08.2022 г., издадена от Кмета на община Лесичово за образуване на избирателни секции на територията на община Лесичово и утвърждаване тяхната номерация, обхват и адрес

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Заповед № 113/08.08.2022 г., издадена от Кмета на община Лесичово за образуване на избирателни секции на територията на община Лесичово и утвърждаване тяхната номерация, обхват и адрес за произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени на 02 октомври 2022 г, можете да намерите ТУК

Онлайн обучение на членовете на СИК на територията на област Пазарджик

Уважаеми дами и господа,

С настоящото Ви уведомяваме, че на  09.11.2021 г. от 17.30 часа ще бъде проведено онлайн обучение на членовете на СИК на територията на област Пазарджик на следният линк:

09.11.2021 г. - 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjNkODgxNDgtNzIyNi00ZWNiLWFiMDUtM2M2N2ZjZjUxNWE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d6aa2005-7fad-43a6-aec3-d29489c80162%22%2c%22Oid%22%3a%223725b497-3a49-441c-962c-56af4aef0180%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.