Покажи брой 
Заглавие Публикуване
УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение за "Изграждане на 27 броя жилищни сгради" в землището на село Динката, община Лесичово 31 Март 2022
ОБЯВА за Инвестиционно предложение за "Изграждане на 27 броя жилищни сгради, землище село Динката" 31 Март 2022
УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение за Изграждане на оранжериен комплекс в землището на с.Лесичово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик, местност "Линовете" 18 Март 2022
ОБЯВА за Доставка на хладилна камера за интензивно охлаждане и дългосрочно съхранение на земеделска продукция, землище с.Лесичово, обл.Пазарджик 15 Март 2022
ОБЯВА за Изграждане на тунелни оранжерии за отглеждане на зеленчуци в землището на с.Лесичово, обл. Пазарджик 15 Март 2022
ИСКАНЕ за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за изграждане на автоматизирана система за капково напояване 09 Март 2022
Уведомление за ивнестиционно предложение за Автосервиз за извършване на автомонтьорска дейност с магазин за части и цех за сглобяване на мебели 02 Март 2022
УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение за изграждане на Пречиствателна станция за промишлени и битови отпадъчни води 18 Февруари 2022
УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" 18 Февруари 2022
Уведодомление за инвестиционно предложение - "Изграждане на автоматизирана интегрирана система за капково напояване на съществуващо лозово насаждение" в землището на с.Лесичово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик 29 Декември 2021