Покажи брой 
Заглавие Публикуване
УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение: "Изграждане на тунелни оранжерии за отглеждане на зеленчуци ПИ с идент. 43369.193.014 от землището на с.Лесичово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик, местност "Чуките" 27 Септември 2021
Схема за разполагане на преместваемо съоръжение на част от улица с о.т. 42, 43, кв.24 по ПУП на с.Динката, общ.Лесичово, обл.Пазарджик 30 Август 2021
УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение: "Изграждане на оранжериен комплекс за отглеждане на зеленчуци, разположен в землището на с.Лесичово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик" 27 Август 2021
УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение "Увеличаване количеството на вече разрешени отпадъци и дейности с тях на площадка с местонахождение - област Пазарджик, община Лесичово, с.Калугерово, УПИ ІV-589, кв.1, местност "Краището" и площ 2 480 кв.м." 06 Април 2021
Програма ЕЕ 2021-2027 г. 29 Март 2021
Инвестиционно предложение „Основен ремонт на водопроводна мрежа, улица и тротоари ана ул. „17-та“ с.Калугерово, общ.Лесичово от о.т. 92-40“ 19 Март 2021
Годишен отчет за 2020 г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност, съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност, съгласно чл.63 от ЗЕЕ 23 Февруари 2021
Инвестиционно предложение „Създаване на туристическа пътека „Римски мост“ в землището на с.Лесичово, общ.Лесичово“ 05 Януари 2021
ОБЯВЛЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 10 Декември 2020
Инвестиционно предложение: “Залесяване на земи на територията на община Лесичово“ 21 Октомври 2020