Покажи брой 
Заглавие Публикуване
РЕШЕНИЕ № ПК-06-ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка 16 Април 2024
УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение "Енергийно-ефективна модернизация на системите за външно изкуствено осветление на община Лесичово" 20 Февруари 2024
СЪОБЩЕНИЕ за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл. 62а, ал.1 от Закона за водите) 19 Февруари 2024
Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за палзване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти от експлоатация на съществуващ обект 10 Януари 2024
Годишен отчет за 2023 г. на Община Лесичово за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от Закона за енергийна ефективност /ЗЕЕ/ и за управлението на енергийната ефективност, съгласно чл. 63 от ЗЕЕ 14 Декември 2023
Заповед №166/27.10.2023 г. за определяне на границите на районите и вида на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ на територията на Община Лесичово през 2024 г. 31 Октомври 2023
ИСКАНЕ за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) 30 Август 2023
Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда от "АГРИКОН.БГ" ЕООД 14 Август 2023
УВЕДОМЛЕНИЕ за промяна на инвестиционно предложение от "Земеле агро" ООД 09 Август 2023
Уведомление за инвестиционно предложение "Аварийно-възстановителни работи на левия бряг на дига и подпорна стена на р.Тополница в с.Калугерово 09 Август 2023