Покажи брой 
Заглавие Публикуване
Заповед №166/27.10.2023 г. за определяне на границите на районите и вида на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ на територията на Община Лесичово през 2024 г. 31 Октомври 2023
ИСКАНЕ за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) 30 Август 2023
Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда от "АГРИКОН.БГ" ЕООД 14 Август 2023
УВЕДОМЛЕНИЕ за промяна на инвестиционно предложение от "Земеле агро" ООД 09 Август 2023
Уведомление за инвестиционно предложение "Аварийно-възстановителни работи на левия бряг на дига и подпорна стена на р.Тополница в с.Калугерово 09 Август 2023
С Ъ О Б Щ Е Н И Е - ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ 25 Юли 2023
СЪОБЩЕНИЕ 25 Юли 2023
ИП "Изграждане на стоманено-стъклена оранжерия за отглеждане н азеленчуци" в с.Лесичово, общ.Лесичово 17 Юли 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на стоманено-стъклена оранжерия за отглеждане на зеленчуци" по КККР на село Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик 19 Юни 2023
ПОКАНА - ОБЯВЛЕНИЕ за публично обсъждане на изготвения проект на Програма за почистване на речните корита в регулацията на населените места, включени в състава на Община Лесичово за 2023 година 17 Май 2023